Navigation

Najnowsze

  • CARGO (5)

    Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO

    Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO – największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Kongresu jest stworzenie najważniejszego wydarzenia logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat branży TSL w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań branży logistycznej z kontrahentami. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego. W Kongresie wezmą udział eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji – wśród nich Parlamentu […]

O nas

O nas

Klaster OKIP jest organizacją parasolową klastrów, zrzeszeniem ponadregionalnym, skupiającym klastry, przedsiębiorstwa, organizacje i instytucje naukowe z obszaru całej Polski. Naszą misją jest stworzenie platformy współdziałania zrzeszonych w OKIP podmiotów oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów.


Kontakt z nami

Centrum Użyteczności Publicznej - Ostróda
ul. Jana III Sobieskiego 9/230

Adres korespondencyjny:
Nowy Sącz 33-300
ul.Rejtana 18

tel. 18 307 05 39
biuro@klasterip.plWydarzenia

INNOVATION & COMPETITIVENESS