• menager-innowacji-41-1024x478

  MENADŻER INNOWACJI 2015

  Konkurs „Menadżer Innowacji 2015” nową formułą Konkursu „Menadżer Zagłębia”, które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu.

  Zgłoszenie -> http://www.menadzer-innowacji.pl/#zgloszenie

  W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

  Twórca Konkursu Komitet Rozwoju Zagłębia (KRZ) regulaminem „Menadżera Innowacji” rozszerza formułę Konkursu nadając mu charakter ogólnopolski. Od 21 marca 2014 roku z inicjatywy KRZ założony został Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), czyli Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska, którego koordynatorem jest zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia. KRZ był współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

  loga-2

   

  -info-

  Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

  Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  „MZ – laureaci i wspomnienia”.

   

  Zatem – nie zaczynamy od nowa, ale…

  Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

  Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

  Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

  „Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu.
  Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy.

  Grzegorz Wacławik
  Prezes Zarządu

  Kapituła konkursu

  Do Kapituły Konkursu organizatorzy zapraszają członków Rady Klubu Laureatów Menadżera Zagłębia oraz inne osoby.

  Radę Klubu Menadżera Zagłębia stanowią:

  Przewodniczący Rady Klubu:

  • Edward Szlęk – laureat IX edycji – prezes JSW SA

  Rada Klubu:

  • Andrzej Będkowski – Laureat XV edycji
  • Emil Bystrowski – Laureat V i VII edycji
  • Wojciech Duda – Laureat VI edycji
  • Marek Lipczyk – Laureat V edycji
  • Ryszard Mach – Laureat IX edycji
  • Andrzej Malinowski – Laureat I edycji
  • Jolanta Nowak – Laureat II edycji
  • Ryszard Olszewski – Laureat X edycji
  • Tomasz Olszowy – Laureat XV edycji
  • Dorota Paulewicz – Laureat XIV edycji
  • Marek Paulewicz – Laureat XIV edycji
  • Urszula Pronobis – Laureat X edycji
  • Grażyna Szlęk – Laureat XV edycji
  • Grzegorz Wacławik – Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia
  • Magdalena Wontek – Laureat VII edycji

  więcej na http://www.menadzer-innowacji.pl/