• CARGO (5)

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO – największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Kongresu jest stworzenie najważniejszego wydarzenia logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat branży TSL w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań branży logistycznej z kontrahentami. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego.

  W Kongresie wezmą udział eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji – wśród nich Parlamentu Europejskiego i Komisji
  Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.

  Program Kongresu, w którym weźmie udział około 1000 osób, będzie obejmował dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO jest organizowany z inicjatywy Grupy PKP CARGO, która podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej
  w Polsce i Europie. PKP CARGO jako pomysłodawca organizacji tego wydarzenia otrzymało tytuł Sponsora Strategicznego.