• CARGO (5)

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO – największe międzynarodowe spotkanie branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem Kongresu jest stworzenie najważniejszego wydarzenia logistycznego w Europie Środkowo-Wschodniej – unikalnego forum wymiany opinii i doświadczeń, które wytyczać będzie kierunki dyskusji na temat branży TSL w Europie, będzie głosem branży w dyskusjach z regulatorami, a także miejscem spotkań branży logistycznej z kontrahentami. Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną światowe doświadczenia i rozwiązania liderów sektora logistycznego.

  W Kongresie wezmą udział eksperci międzynarodowej branży TSL, przedstawiciele samorządu oraz krajowej i europejskiej administracji – wśród nich Parlamentu Europejskiego i Komisji
  Europejskiej oraz osoby odpowiedzialne za strategie wiodących firm reprezentujących główne gałęzie branży logistycznej z Polski i Europy.

  Program Kongresu, w którym weźmie udział około 1000 osób, będzie obejmował dwa dni merytorycznych spotkań oraz wydarzenia towarzyszące.

  Europejski Kongres Logistyczny ONECARGO jest organizowany z inicjatywy Grupy PKP CARGO, która podejmuje wiele działań na rzecz promocji szeroko rozumianej działalności logistycznej
  w Polsce i Europie. PKP CARGO jako pomysłodawca organizacji tego wydarzenia otrzymało tytuł Sponsora Strategicznego.

 • PHOTO ARTUR BARBAROWSKI

  VIII FORUM INWESTYCYJNE

  Zapraszamy na Panel dotyczący klastrów podczas Forum Inwestycyjnego w dniu 7 września 2015 r. w Tarnowie.

  W imieniu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw z nieukrywaną radością zapraszam na wydarzenie związane z polityką klastrową i największym programem realizowanym przez klastry – POLSKA 3.0. Projektem największego Centrum Logistycznego i największego przedsięwzięcia żeglugowego w Europie Środkowej.

  Panel klastrowy dotyczący współpracy pomiędzy klastrami w strategicznych projektach dla Polski będzie zarazem oficjalną prezentacją powyższego projektu.

  W związku z tym, iż jesteśmy współorganizatorami panelu klastrów na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie, będącym preludium do Forum Ekonomicznego w Krynicy, serdecznie zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w panelu, który odbędzie się 7 września 2015 roku w Tarnowie, w Teatrze im. Ludwika Solskiego.

  Udział w Forum jest bezpłatny.

  Link rejestracyjny: http://www.forum-ekonomiczne.pl/forms/forum_inwestycyjne.php?lang=pl

  Bogdan Węgrzynek

   

  okipksk-300x135

 • menager-innowacji-41-1024x478

  MENADŻER INNOWACJI 2015

  Konkurs „Menadżer Innowacji 2015” nową formułą Konkursu „Menadżer Zagłębia”, które przez piętnaście corocznych edycji promował kierownictwa firm i instytucji działającym w Zagłębiu Dąbrowskim i na rzecz Regionu.

  Zgłoszenie -> http://www.menadzer-innowacji.pl/#zgloszenie

  W myśl zawartego w dniu 20 sierpnia br. porozumienia współorganizatorem I edycji  konkursu “Menadżer Innowacji 2015” został Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw (OKIP), który jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, funkcjonujących w całej Polsce.

  Twórca Konkursu Komitet Rozwoju Zagłębia (KRZ) regulaminem „Menadżera Innowacji” rozszerza formułę Konkursu nadając mu charakter ogólnopolski. Od 21 marca 2014 roku z inicjatywy KRZ założony został Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE), czyli Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska, którego koordynatorem jest zarząd Komitetu Rozwoju Zagłębia. KRZ był współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

  loga-2

   

  -info-

  Komitet Rozwoju Zagłębia przez piętnaście lat prowadził przedsięwzięcie, które świetnie się miało. Przez piętnaście edycji Konkurs „Menadżer Zagłębia” promował kierownictwa firm i instytucji działających w Zagłębiu Dąbrowskim na rzecz regionu. W konkursie nagrodziliśmy ponad 80 menadżerów za wybitne osiągnięcia biznesowe i społeczne, ale także za działania na rzecz środowiska. Uzyskanie tytułu nie było proste; najlepiej wiedzą o tym ci, którzy musieli spełnić wszystkie wymogi konkursu, aby uzyskać tytuł  „Menadżera Zagłębia”. Wybieraliśmy najlepszych z najlepszych.

  Listę wszystkich laureatów publikujmy w pozycji  „MZ – laureaci i wspomnienia”.

   

  Zatem – nie zaczynamy od nowa, ale…

  Jako twórca konkursu i prezes zarządu Komitetu Rozwoju Zagłębia wraz z zarządem stowarzyszenia zainicjowaliśmy na przełomie w 2013/14 roku współpracę z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Już 21 marca 2014 roku z naszymi Partnerami założyliśmy Polish Cluster for Innovations and Environment (PCIE) tj. Polski Klaster dla Innowacji i Środowiska. Zarząd KRZ jest jego koordynatorem.

  Komitet Rozwoju Zagłębia był również współorganizatorem I Światowego Kongresu Klastrów, który odbył się w Dąbrowie Górniczej w marcu br. Klaster PCIE ściśle współpracuje z Ogólnopolskim Klastrem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

  Jednym słowem KRZ w ostatnim czasie poszerzył swoją działalność. Zatem niejako „automatycznie” zrodziła się potrzeba rozszerzenia formuły naszego Konkursu. Obecna formuła Konkursu „Menadżer Innowacji” nie oznacza jednak, że kończymy poprzedni projekt. Zgodnie z uzgodnieniami z Radą Klubu Laureata postanowiliśmy nadal nagradzać inicjatywy regionalne, co zaznaczamy w Regulaminie Konkursu.

  „Menadżer Innowacji 2015” jest pierwszą ogólnopolską edycją Konkursu.
  Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją konkursową i zapraszam do współpracy.

  Grzegorz Wacławik
  Prezes Zarządu

  Kapituła konkursu

  Do Kapituły Konkursu organizatorzy zapraszają członków Rady Klubu Laureatów Menadżera Zagłębia oraz inne osoby.

  Radę Klubu Menadżera Zagłębia stanowią:

  Przewodniczący Rady Klubu:

  • Edward Szlęk – laureat IX edycji – prezes JSW SA

  Rada Klubu:

  • Andrzej Będkowski – Laureat XV edycji
  • Emil Bystrowski – Laureat V i VII edycji
  • Wojciech Duda – Laureat VI edycji
  • Marek Lipczyk – Laureat V edycji
  • Ryszard Mach – Laureat IX edycji
  • Andrzej Malinowski – Laureat I edycji
  • Jolanta Nowak – Laureat II edycji
  • Ryszard Olszewski – Laureat X edycji
  • Tomasz Olszowy – Laureat XV edycji
  • Dorota Paulewicz – Laureat XIV edycji
  • Marek Paulewicz – Laureat XIV edycji
  • Urszula Pronobis – Laureat X edycji
  • Grażyna Szlęk – Laureat XV edycji
  • Grzegorz Wacławik – Prezes Komitetu Rozwoju Zagłębia
  • Magdalena Wontek – Laureat VII edycji

  więcej na http://www.menadzer-innowacji.pl/

 • Dzien Afryki

  II POLSKO-RWANDYJSKIE FORUM GOSPODARCZE W KAGALI

  10 sierpnia 2015 r. w Kagali, stolicy afrykańskiego państwa Rwanda, odbędzie się II Polsko-Rwandyjskie Forum Gospodarcze, ważne wydarzenie mające na celu budowanie relacji ugruntowujących współpracę biznesową pomiędzy oboma krajami oraz inicjowanie inwestycji w środkowej Afryce.

  Czytaj dalej