O NAS

Navigation

 

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest organizacją parasolową dla zarządzanych przez niego klastrów, które funkcjonują w regionach całej Polski. Koordynatorem Klastra OKIP jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców, a jego oddziały rozsypane po całej Polsce dbają o stabilny rozwój klasteringu oraz  inicjują powstawanie kolejnych klastrów.

W ramach Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw skupione są firmy, organizacje, instytucje badawczo-rozwojowe, uczelnie wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu, które opierają swoją działalność na różnego rodzaju unowocześnieniach, wymianie wiedzy, transferze innowacyjnych rozwiązań i technologii oraz tworzeniu sieci powiązań. Klaster jest zrzeszeniem ponadregionalnym, skupiającym przedsiębiorców i instytucje z obszaru całej Polski.

Naszą misją jest stworzenie platformy współdziałania przedsiębiorstw i różnego rodzaju instytucji oraz efektywne wykorzystanie i połączenie ich potencjałów, w celu wdrażania innowacyjnych rozwiązań i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, doświadczeń pomiędzy współpracującymi podmiotami, a także podejmowania przez nich wspólnych działań.

Głównym założeniem Klastra jest wspieranie nowości, ulepszeń i wynalazków wypracowywanych z pomocą środowisk naukowych i badawczych. Konsekwentnie wdrażana strategia pozwoli na uznanie Klastra za system innowacji charakteryzujący się skutecznym tworzeniem i efektywną dyfuzją innowacji produktowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych.

Klaster za cel stawia sobie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i wypracowanie ich stałej, ponadprzeciętnej pozycji konkurencyjnej, co umożliwi trwałe, sukcesywne podnoszenie poziomu konkurencyjności poszczególnych regionów i całego kraju.

Dostrzegamy potencjał firm skierowanych na innowacyjność, które charakteryzuje wysoka jakość prowadzonych działań naukowo-badawczych i dynamicznie rozwijające się technologie. Doceniamy tych, którzy w swoich działaniach wyróżniają się przedsiębiorczością i kreatywnością. Widzimy długookresowe korzyści jakie przynosi zacieśniona współpraca pomiędzy tymi, którym zależy na rozwoju poprzez innowacje.

Prezesem Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw jest Bogdan Węgrzynek, który jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Nasz team składa się z młodych i kreatywnych liderów oraz ekspertów z różnych dziedzin.

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw powstał w 2009 roku z inicjatywy przedsiębiorstw zgromadzonych w agencji consultingowej i PR Menu Group, organizującej eventy i szkolenia na najwyższym poziomie, m.in. wysokiej rangi wydarzenia w Sejmie RP, w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, w hotelach Marriott i Sheraton. Bogdan Węgrzynek, założyciel i CEO Menu Group, organizował wizyty w Polsce znamienitych gości, takich jak: Bill Gates, Steve Wozniak, Rita Cosby i innych, wiele wydarzeń sportowych, a wśród nich Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie 2012 w Krynicy-Zdrój, a także wiele innych eventów niemal we wszystkich zakątkach świata.


Innowacja na uczelniach od Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw:

Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw jako pierwszy klaster w Polsce podjął się upowszechniania idei tworzenia prac dyplomowych na zamówienie firm na konkretny temat – tak jak jest to powszechnie stosowane na całym świecie. Dotyczyć ma to także opracowywania innowacyjnych pomysłów zgodnie z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw. Tylko takie współdziałanie środowisk naukowych i biznesowych może spowodować, że rodzime firmy staną się konkurencyjne wobec europejskich czy światowych przedsiębiorstw, a tym samym będą mogły łatwiej uzyskać wzrost produkcji i sprzedaży oraz przyczynić się do rozwoju gospodarczego całego kraju.