Projekty

Navigation

Rural Development Through Entrepreneurship

05.05.2014 - 12.05.2014
Chisinau, Cahul, Soldanesti, Soroca, Republic of Moldovady


Study Visit “Rural Development through entrepreneurship” aims to explore the possibilities of developing and running different kind of entrepreneurship activities in rural areas based on share of good experience and reality of the Republic of Moldova.  It is well known that the migration from rural to urban areas or to develop countries, special in EECEA region brought the fact that many of the villages remained populated only by old people and children. The investments usually refers to the welfare of particular families and not to an entrepreneurship activity where the money can produce sources for community development and change the rural life into a prosper one.  Moldova is one of the countries famous for massive migration to European countries. While many citizens remained to work on the black market some of them turned back home and invested in their communities, these mainly referring to agriculture, social life and manufacturing.  We do believe that a Study Visit where young people can get acquainted with the successful examples of rural entrepreneurship, can raise the self-esteem of rural young people, stop the massive migration and motivate those who immigrated to invest in their community. The project is based on the share of good experience alongside the concrete information to be provided on how to develop an entrepreneurship activity, what are the needed resources for a good start, what kinds of European grants do support rural development and how to put the ideas into practice. The project  will deeply explore the topic of Global Warming and new technologies offered for ecological entrepreneurship.

czytaj więcej...

The project is opened to 30 young people from 10 EU and EECA countries coming from rural or deprived areas that will be able to learn, share and implement entrepreneurial ideas when back home.

PROFILE OF PARTICIPANTS:
- Young people/ youth workers from rural youth organizations
- Motivated to learn how to mobilize the potential productivity of rural people especially in running local entrepreneurship ventures
- Official language of the study visit is English.
- Age limit is +18. Please note that we are not able accept any participants under 18!
- We are looking for real participants who will be able to contribute to the project and not travelers!!!

DATES:  05 -12 May 2014 (05 May – arrival, 12 May – departure).  If you decide to come earlier or to leave later, you will be responsible for your stay.

VENUES: As already mentioned, as it is a Study Visit. Hence, the project will take place in several locations where you will be accommodated – it is about, Chisinau, Cahul, Soldanesti and Soroca Republic of Moldova.

Organizatorem projektów jest Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się MMS z Nowego Sącza. MMS jest członkiem Klastra OKIP.

L.E.A.D. your way to employment

23.05.2014 - 31.05.2014
Tirana, Albania


Project main aim is to create a hub for employability and personal development tools, methods and practises to be used by those working with young people (in any capacity: formal, non-formal, vocational, etc.) so as to support them in pursing diverse career prospects. This will be achieved by:

- Learning how to transfer project results (new knowledge, methods, skills, etc.) to everyday work with young people (particularly unemployed ones and those seeking employment).
- Empowering and encouraging participants to become active promoters of continuing personal development
- Supporting the course promoters in achieving their own learning goals related to the project
- Developing participants’ knowledge and skills in the subject area as well as providing space for the exchange of experiences and learning from one another. to build up a network and sustainable partnership among partner organizations for future projects.

Participation in the training course will also be the opportunity to widen up partners international networks and to make steps in the development of some future activities around the topic of employability and personal development (both local and international ones).

czytaj więcej...

METHODOLOGY:
Methodology of the activity will be based on the principles of non-formal education such as experiential learning, cooperative learning, shared responsibility, etc. These will be enriched with numerous practical examples of projects that have brought about change and success in the subject area.

PARTICIPANTS’ PROFILE:
The course is open to youth workers, youth leaders and volunteers in youth organisations, aged 18-35, and interested in the topic of our training. Previous experience in the field is welcome.

PRACTICAL ARRANGEMENTS:
- Organisers will provide board and lodging only between May 23-30 May
- Language The language of the training course will be English.

CONTACT:
Contact person at MMS: Basia Ligas
Email: basia@mms.org.pl , tel: +48510692729
Contact person in Albania: Mirsada Ishmaku, Project coordinator
Tel: +355 69 84 69 718

Organizatorem projektów jest Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się MMS z Nowego Sącza. MMS jest członkiem Klastra OKIP.

Wymiana Młodzieży: Wybierz Pokój (Choose Peace)

01.05.2014 - 04.12.2014
Kobuleti, Gruzja


Projekt wymiany młodzieży -” ! Wybierz Pokój ” odbywa się w jednym z najbardziej popularnych kurortów nadmorskich w Gruzji – Kobuleti , podczas 5- 12 kwietnia 2014 . Projekt będzie trwał przez 8 dni (w tym przyjazdu i wyjazdu ) . Weźmie w nim udział 40 młodych ludzi z 6 krajów , Europy Wschodniej i Kaukazu z UE i . (Polska, Litwa, Czechy, Ukraina, Turcja, Gruzja)

Tematy projektu są : rozwój idei pokoju , wypracowanie kreatywnych metod przyczyniających się do budowanie pokoju w tym formy wolontariat , promowanie wolontariatu, edukacja międzykulturalna aby uniknąć konfliktów za pomocą metod komunikacji , szerzenie idei dialogu między młodymi ludźmi z różnych krajów i różnych środowisk, promowanie solidarności i tolerancji , zapobieganie dyskryminacji szczególnie na podłożu międzynarodowej współpracy grupowej , stymulowanie lepszego zrozumienia różnic , rozwijanie świadomości przeciw ksenofobii .

czytaj więcej...

YE obejmie naukę konfliktów między ludźmi i społeczeństwami , między krajach. Prawie wszystkie zaangażowane kraje mają za sobą konflikty na tle politycznym lub historycznym pomiędzy nimi , a niektórzy nadal nawet w nowoczesności .

Metody uczenia projektu będzie przez pozaformalnego i kształcenia w – formalne . Dla realizacji głównych celów YE użyjemy różnych działań , takich jak : grupa dyskusyjna / prezentacje , specjalne teczki, odgrywanie scenek , Żywa Biblioteka , ” World Cafe ” , działania integracyjne , flash moby , wieczory międzykulturowe , pokojowej demonstracji z udziałem społeczności lokalnych i innych działań twórczych .

„ Wymiana młodzieżowa której współorganizatorem jest Stowarzyszenie MMS była planowana na przestrzeni wielu miesięcy, a aplikacja o finansowanie działania miała miejsce w październiku 2013r z funduszy programu Młodzież w Działaniu. Temat jednak jest niezywkle wymowmy i bardzo aktualny w obiczu konfliktu jaki rozgrywa się właśnie na Kaukazie. Mamy nadzieję że sytuacja polityczna naszych partnerów z Ukrainy pozwli im uczestniczyć w naszych działaniach”

Organizatorem projektów jest Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się MMS z Nowego Sącza. MMS jest członkiem Klastra OKIP.

Lista projektów

Zachęcamy do zapoznania się z projektami.