Team

Navigation

Zarząd

Bogdan Węgrzynek

czytaj więcej...

Prezydent Zarządu Głównego Klastra OKIP, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców. Prezes Zarządu Bomar Service Sp. z o.o. Były Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Były Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Ekspert i stały doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej. Wiceprezes Zarządu Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych „Futura”. Właściciel grupy promotorskiej Menu Group. Prezes Zarządu Agencji Budowania Wizerunku Sp. z o.o. Ekspert z zakresu organizacji powiązań klastrowych i doradztwa zarządczego. Posiada doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Ekspert Public Relations i Public Management – Golden Class Manager. Współpracował z pionierskimi projektami: Szkoła Milionerów, Business Is For You, Youth Business Poland. Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą prowadząc coaching indywidualny i grupowy. Mentor dla młodych przedsiębiorców. Prowadzi szeroką współpracę z podmiotami gospodarczymi o dużym potencjale międzynarodowym w Polsce i za granicą. Organizator i uczestnik licznych konferencji i kongresów o zasięgu ogólnopolskim i światowym na temat innowacyjności i nowych technologii w zarządzaniu, organizacji powiązań klastrowych oraz wykorzystania funduszy unijnych. Ma doświadczenie w budowaniu świadomości marki i zarządzaniu jej wizerunkiem, budowaniu prestiżu szefów firm, kształtowaniu wizerunku osób publicznych, w tym także ze świata kultury, sportu i polityki, w mediach i środowiskach branżowych. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych ekspertów Public Relations w Polsce.

Tomasz Leśniak

czytaj więcej...

Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W OKIP współodpowiedzialny jest za kontakty handlowe pomiędzy różnymi klastrami, wsparcie nowych Inicjatyw Klastrowych, oraz za budowanie strategii ich działania. Współinicjator Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED i Klastra POŁUDNIE. Koordynuje prace zespołu ds. obsługi inwestorów. Zawodowo od ponad 10 lat zajmuje się obsługą inwestorów, doradztwem gospodarczym, w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Jest absolwentem Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, Administracji na Uniwersytecie Opolskim oraz studiów podyplomowych na kierunku Audyt i Kontrola Wewnętrzna w Gospodarce i Administracji organizowanych przez Politechnikę Opolską.

Mariusz Sekunda

czytaj więcej...

Wiceprezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Inżynier i przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Budownictwo. W swojej pracy zajmuje się projektowaniem konstrukcji budowlanych i inżynierskich, starając się, by nawet najodważniejsze koncepcje zespołu Architektów, udało się urzeczywistnić w zakładanym czasie i budżecie często dzięki innowacyjnym rozwiązaniom materiałowym i konstrukcyjnym. Na początku swojej drogi zawodowej związany z czołowym polskim prywatnym biurem projektów konstrukcyjnych – ArBo Projekt. Obecnie odpowiada za polski dział projektów konstrukcji w międzynarodowej firmie inżynieryjnej – BEG Ingenierie. Na przestrzeni ostatnich 7 lat współuczestniczył przy projektach konstrukcji obiektów o łącznej powierzchni całkowitej przekraczającej 1mln mkw. Mariusz Sekunda jest również założycielem firmy Struktus, która świadczy usługi doradcze w zakresie budownictwa w segmentach B2C oraz B2B. Klienci indywidualni mogą liczyć na fachową pomoc przy negocjacjach z wykonawcą lub deweloperem, a instytucjonalni na zorganizowanie i skoordynowanie działań zespołu projektowego i/lub inspektorów nadzoru w niemalże każdej branży w segmentach mieszkaniowym i biurowym z wyłączeniem przestrzeni komercyjnych typu fabryki, centra logistyczne i centra handlowe. Przyszłość swojej działalności upatruje w stworzeniu usług dla branży projektowej i wykonawczej w oparciu o rozwiązania SaaS działające w chmurze. Pasjonat szeroko pojętej sztuki wizualnej i designu, od grafiki i plakatu, przez malarstwo, a na architekturze i wnętrzach kończąc, które z racji wykonywanego zawodu są mu szczególnie bliskie. W wolnych chwilach fotografuje budynki i budowle.

Angelika Jarosławska

czytaj więcej...

Członek zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Oddelegowana do koordynowania projektu POLSKA 3.0 – budowy największego w Europie Ponadnarodowego Centrum Logistycznego w Gorzyczkach i projektu transportu multimodalnego, wspieranego przez prof. Jerzego Buzka. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoją pracę dyplomową napisała o konkurencyjności i innowacyjności regionów. Na krakowskim Alma Mater studiowała ekonomię międzynarodową oraz zarządzanie firmą, następnie ekonomię stosowaną. Uczestniczyła w licznych wykładach związanych z klasteringiem, innowacyjnością, konkurencyjnością i biznesem oraz warsztatach Europejskiej Akademii Klasteringu. W czasie studiów związana z krakowskim oddziałem TVP, gdzie pracowała jako prezenterka telewizyjna. Ukończyła kurs telewizyjny Telewizji Polskiej dla dziennikarzy posiadających minimum roczne doświadczenie w pracy na wizji, ze specjalizacją dziennikarstwo informacyjne. Ma na swoim koncie szkolenia z komunikacji w biznesie i zarządzania projektami. Współorganizator i rzecznik prasowy Cluster World Congress. Wraz z Arturem Barbarowskim współtworzyła zespół prasowy I Światowego Kongresu Klastrów, a z dr Harvard Business School Michałem Jasińskim prowadziła Cluster World Congres, który swoim patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Prof. Jerzy Buzek, prof. Emiliano Duch World Bank, prof. Antoni Subira, oraz wiele innych instytucji i osobowości. Przeprowadziła wiele wywiadów telewizyjnych z tematyki ekonomii, współpracy międzynarodowej klastrów, ekonomii inicjatyw klastrowych, mikro i makro ekonomii wokół powiązań kooperacyjnych. Wywiady w języku angielskim prowadziła m.in z: prof. Antoni Subira, Reza Zadech, Istwan Nemeth, Klaus Hasis, Krzysztof Pawłowski, Amit Kapoor, Werner Pamminger, Helmut Kregel, Merete Daniel Nielsen, Simon Bernard, Alberto Pezzi, Mamadou M. Bah, Elżbieta Syrda, Minister Olgierd Dziekoński, Marek Dondelewski etc.

Eksperci

Barbara Biesiadecka-Nosal

czytaj więcej...

Ekspert ds. Funduszy Europejskich przy Małopolskim Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej z wieloletnim doświadczeniem w skutecznym pozyskiwaniu dotacji dla firm, JST i organizacji pozarządowych. Manager, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Samorządności i Prasy Lokalnej w Krakowie. Członek Zarządu BNB & Partners Sp. z o.o. Ekspert z zakresu Partnerstwa Publiczno–Prywatnego. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych (ponad 200), w zarządzaniu projektami w tym dofinansowanymi ze środków UE, rozliczaniu i weryfikacji kontrolnej ponad 50 projektów. Brała udział w projektach i uzyskaniu dotacji w zakresie realizacji prac B+R dla przedsiębiorstw i wdrożenia wyników, kilkudziesięciu dotacji inwestycyjnych na projekty turystyczne, aranżacji partnerstw i konsorcjów jednostka naukowa+przedsiębiorcy w celach aplikacji o środki unijne; dotacji inwestycyjnych na rozwój firm na terenach wiejskich, przygotowaniu wycen nieopatentowanej wiedzy w postaci wyników prac B+R. Pomysłodawca i współorganizator m. in. Małopolskich Targów Funduszy Europejskich, Forum OZE Energia w gminie.pl, cyklu Konferencji: Samorządy i Ekologia. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Przygotowania i zarządzania projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego na SGH w Warszawie, studiów mgr na Uniwersytecie Jagiellońskim – Amerykanistyka oraz lic. w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Katowicach – Politologia i nauki społeczne. Autorka blisko 40 artykułów dotyczących aplikowania o środki UE, zarządzania inwestycjami, księgowości projektowej itp. Przeprowadziła ponad 100 szkoleń z szeroko pojętej tematyki zarządzania projektami, aplikacji i rozliczania środków z UE itp. w tym szkoleń przygotowujących najwyższe instytucje do zarządzania funduszami UE.

Adriana Nurzyńska

czytaj więcej...

Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Prezes Klastra Geohomstil. Założycielka Polskiego Klastra Weterynaryjnego. Od 10 lat specjalizuje się w zakresie pozyskiwania, prowadzenia oraz rozliczania projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków UE, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania projektów medycznych. Pracuje przy rozliczaniu wielomilionowych projektów inwestycyjnych. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Wdraża polityki bezpieczeństwa danych osobowych, głównie w placówkach ochrony zdrowia. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Przez wiele lat związana z mediami. W latach 2005-2008 zastępca redaktora naczelnego miesięcznika o zdrowiu „Puls Opolszczyzny”. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Politologia, o specjalności polityka społeczna, studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie oraz studium „Logistyczne zarządzanie w przedsiebiorstwie”. Ukończyła wiele szkoleń i kursów z zakresu zarządzania i rozliczania projektów finansowanych z zewnętrznych źródeł.

Artur Bednerczyk

czytaj więcej...

Doświadczenie zawodowe w obszarze aplikowania i realizacji projektów ze wsparciem zewnętrznym rozpoczął od programów / projektów celowych kierowanych do niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Nowomiejskiego. Pięcioletni etap pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i pozyskane doświadczenie w ramach działań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Europejskiego Funduszu Społecznego pogłębiał jako główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy pomocowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim oraz dalej w Lokalnej Grupie Działania Ziemia Lubawska jako Dyrektor biura odpowiedzialny za wdrażanie Lokalnej Strategii Działania finansowanej w ramach inicjatywy LEADER. Na szczeblu powiatu realizował zadania współpracy z biznesem i NGO w oparciu o ramy i założenia Powiatowego Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – wdrażanego przez Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Od 2011r. Stały członek Komitetu Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Rezerwowy członek Komitetu Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – w obszarze wsparcia NGO. Obszary działania szczególnie miłe sercu: wsparcie NGO oraz podmiotów gospodarczych. Studia magisterskie ukończone na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Anna Skarżyńska-Zientak

czytaj więcej...

Dyplomata ekonomiczny, finansista i ekonomista, filolog: hungarysta, rusycysta, tłumacz języka węgierskiego, master trener. V-ce Prezes Stowarzyszenia Europy Środkowej ds. Energetyki Budynków w Budapeszcie. Była dyplomatą ekonomicznym w Ambasadzie RP w Budapeszcie. Obecnie zajmuje się doradztwem gospodarczym w relacji Polska-Węgry, poszukiwaniem partnerów handlowych i dystrybutorów, tworzeniem partnerstw biznesowych na zasadach zrównoważonego rozwoju, zakładaniem działalności i reprezentacją firm za granicą, promocja marki – od stycznia 2013 w ramach własnej działalności gospodarczej firmy AS-ECO Bridge to Business. Przez wiele lat pracowała w firmie Budimex S.A w Polsce i na Węgrzech, zajmując się pozyskiwaniem kontrahentów, negocjacjami, prowadzeniem spraw ekonomiczno-finansowych i rozliczeń handlowych oraz prowadzeniem szkoleń i treningów zawodowych dla pracowników. Delegatura Budimex S.A. w Budapeszcie – rezydent Centrali. W Centrala Budimex S.A. była także Głównym specjalistą ds. ekonomicznych rynku niemiecko-węgierskiego, Głównym specjalistą ds. finansowo-księgowych w Dyrekcji Finansowej, Głównym specjalistą ds. obsługi kontraktów w zespole Gwarancji. Była finansistą w siedzibie zarządu nowopowstałej spółki kapitałowej Budimex-Unibud S.A. i na wielu innych stanowiskach w Budimex, z którym współpracuje do dnia dzisiejszego. Aktywny uczestnik i współorganizator ważnych międzynarodowych wydarzeń i konferencji gospodarczych, m.in. Węgiersko-Polskiego Forum Gospodarczego z udziałem prezydentów obu państw w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie

Jarosław Płoszek

czytaj więcej...

Jest współodpowiedzialny za wsparcie nowych Inicjatyw Klastrowych oraz za budowanie strategii ich działania. Współinicjator Klastra PIKMED, Klastra POŁUDNIE, Klastra IPEK, Klastra KEA. Koordynuje prace zespołu brokerów, zespołu IT, finanse. Zawodowo od ponad 12 lat zajmuje się prowadzeniem biznesu, doradztwem gospodarczym, w tym tworzeniem i wspieraniem rozwoju nowo powstałych podmiotów gospodarczych. Od wielu lat związany z Kancelarią Lesta i Partnerzy. Licencjonowany sędzia Lekkoatletyczny, wielki miłośnik sportu. Otwarty na na wiedzę z zakresu High-tech i prawa własności intelektualnej.

Jacek Pietruszka

czytaj więcej...

Dyrektor Centrum Optymalizacji Kosztów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Innowacyjnych Przedsiębiorców. Przedsiębiorca, mgr inżynier. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydz. Inżynierii Środowiska. Właściciel i główny manager Biura Projektowo-Usługowego „ProEko”; tj. wieloosobowego zespołu projektowego, specjalizującego się w zakresie inwestycji technologicznych i odnawialnych źródeł energii oraz w zakresie kompleksowych instalacji budownictwa przemysłowego, usługowego i mieszkalnego. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz niemieckiego VDI. Projektował i uczestniczył w realizacji Parków Naukowo-Technologicznych: Pomorskiego w Gdyni oraz Olsztyńskiego, projektował ze swoim zespołem i nadzorował prace w wielu obiektach przemysłowych, szpitalnych, studiach telewizyjnych, obiektach farmaceutycznych, laboratoryjnych oraz usługowych; dla najbardziej znanych firm krajowych oraz koncernów zagranicznych. Pełni rolę konsultanta ds. innowacyjnych rozwiązań technologicznych w budownictwie, w zakresie wdrażania technologii opartych na odnawialnych źródłach energii.

Anna Kaczmarek

zytaj więcej...

Współodpowiedzialna jest za wsparcie nowych inicjatyw klastrowych oraz za budowanie strategii ich rozwoju. Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz koordynatora klastra Spółki PIKMED Polinnovation Sp. z o.o. W Klastrze PIKMED odpowiedzialna za budowanie strategii działania, tworzenie nowych Centrów Kompetencyjnych, zarządzanie operacyjne kontakt z biznesem. Bezpośrednio podlegają jej obszary wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych, kapitał ludzki i medycyna transgraniczna. Doświadczony menadżer z ponad 15 letnim stażem w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako członek zarządu, dyrektor zarządzający i prokurent w spółce akcyjnej oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Główne obszary zainteresowań to wyznaczanie i realizacja kierunków rozwoju firmy, realizacja strategii rozwoju biznesu, operacyjne zarządzanie spółką oraz kreowanie nowego biznesu. Przez ponad 10 lat kierowała departamentami zarządzania zasobami ludzkimi w dużych i średnich przedsiębiorstwach, będąc doradcą dla Zarządów spółek, jak i pośrednikiem pomiędzy Pracodawcą a Pracownikami. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz licznych szkoleń dla managerów i kadry zarządzającej

Katarzyna Krytel-Potok

czytaj więcej...

Absolwentka studiów magisterskich na Akademii Finansów w Warszawie – specjalność rachunkowość. Ukończyła studia licencjackie na kierunku Ekonomika-Turystyki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Działała w studenckim kole turystycznym organizując liczne wycieczki zagraniczne i nie tylko. Od kilku lat pracuje w branży ubezpieczeniowej. Specjalizuje się w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych, życiowych itp. Uważa, że wszystko da się zrobić trzeba tylko ułożyć dobry plan i konsekwentnie go realizować. Jak już podejmuje się jakiegoś przedsięwzięcia to wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Jest osobą wrażliwą, upartą i dążącą do celu. Najwięcej satysfakcji i spełnienia daje jej pomoc innym a w szczególności najbliższym. Lubi pracę zespołową w miłej atmosferze.

Jakub Karp

czytaj więcej...

Ekspert ds. Benchmarkingu Klastrów z Certyfikatem Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA) uprawniającym do jego przeprowadzania. Associate Trainer European Foundation for Clusters Excellence z uprawnieniem do samodzielnego prowadzenia szkoleń w ramach inicjatywy Cluster Excellence. Koordynator projektów w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynator projektu „Capacity Development For Cluster Managers Project” CIP. Specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz w rozliczaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE. Pracował przy licznych wielomilionowych projektach. Posiada Level 5 Diploma In Management z Chartered Institute of Management, Certyfikat Kompetencji Menedżerskich z BD Center, Certyfikat z Zarządzania projektami metodą IPMA poziom D z SPMP i Certyfikat ukończenia Kursu audytorskiego CIA Business Consulting Group. Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie opracowywania biznesplanów. W RARR S.A. był Doradcą ds. biznesplanów, Spec. ds. promocji, rekrutacji i kontaktów z mediami, Spec. ds. realizacji projektu, Spec. ds. promocji rekrutacji, szkoleń i staży oraz Spec. ds. finansowych. Pracował jako Trener w zakresie opracowania biznesplanu oraz Doradca ds. biznesplanów. Absolwent Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, Administracji i Zarządzania w Biznesie na University of Huddersfield (nagroda dla najlepszego studenta kierunku) oraz studiów podyplomowych Matematyka w finansach na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zaangażowany wolontariusz w wielu NGO – był Koordynatorem zbiórki żywności organizowanej przez Związek Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności, a wcześniej Pełnomocnikiem Zarządu Fundacji Pokonać Zwątpienie.

Tomasz Bober

czytaj więcej...

Koordynator w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., gdzie bierze udział w różnych przedsięwzięciach mających na celu poprawę funkcjonowania klastrów. W 2013 roku ukończył szkolenie dla trenerów menadżerów klastrów przeprowadzane przez European Foundation for Cluster Excellence w Barcelonie, gdzie uzyskał tytuł Associate Trainer. Ukończył także dodatkowe szkolenie w EFCE i uzyskał tytuł Foundation Tutor, a od czerwca 2014 roku pracuje dla European Foundation for Cluster Excellence z Barcelony jako opiekun naukowy kursantów realizujących Field Project – część praktyczną szkolenia. Przez kilkanaście lat zajmował stanowiska kierownicze w firmach handlowych. Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Ekonomii w Rzeszowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Katarzyna Królak

czytaj więcej...

Prawnik, trener szkoleniowy, autor i koordynator projektów dofinansowanych z funduszy unijnych. Od ponad 8 lat zajmuje się koordynacją projektów. Specjalizacja: projekty dotyczące aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, nabywania lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne, rolników, pracowników samorządowych oraz pracowników przedsiębiorstw. Jako pracownik samorządowy zajmowała się działaniami aktywizującymi społecznie i zawodowo, wspierającymi przedsiębiorczość na terenach wiejskich. Efekty jej pracy przedstawiane były w poradnikach dotyczących dobrych praktyk w zakresie ryku pracy, projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL (priorytet VII, VIII oraz IX POKL). Społecznik, inicjator powstania wielu organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim, aktywizujących społeczność lokalną, członek Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych powiatu ostródzkiego w latach 2006-2007. Autor projektów podnoszących jakość życia na terenach wiejskich dofinansowanych w ramach PROW 2007- 2013 (place zabaw, świetlice wiejskie, trakty piesze itp.). Konsultant projektów realizowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Peter Nowak

czytaj więcej...

Senior Account Manager - BKK VBU w Berlinie. Specjalista do spraw ubezpieczen spolecznych w Niemczech w szczegolnosci w obszarze panstwowej sluzby zdrowia. Z tytulu swojej specjalizacji uczestniczyl jako referent i panelista w wielu miedzynarodowych konferencjach,forach ekonomicznych i kongresach. Jako expert Polskiego Konsorcjum Turystyki Medycznej bral czynny udzial w promocji polskich osrodkow medycznych w Niemczech. Prezes Pangea Network Germany - organizacji non-profit dla polskich profesjonalistow w Berlinie. Poprzez aktywny networking wspiera polskie przedsiewziecia w Niemczech i na Swiecie. Udziela sie spolecznie jako mentor i partner stowarzyszenia polskich kobiet w Berlinie – “Polki w Berlinie e.V“

Paweł Wasilewski

czytaj więcej...

Promotion and International Cooperation Departament, City Office of Rzeszów, Sociologist. Project Manager of ClusterCOOP – Enhancing Framework Conditions for an effective Transnational Cluster Cooperation in Central European Countries. Project implemented through the CENTRAL EUROPE. Programme co-financed by the ERDF. Partnership composed of national, regional, and local public authorities and national public agencies: Lead Partner – Ministry for National Economy, Hungary. Ministry of Industry and Trade CR; Project Partner 4 – CzechInvest – Investment and Business Development Agency; Ministry of Economy of the Slovak Republic; Slovak Innovation and Energy Agency (SIEA); Region Piemonte; University of Ljubljana; Rzeszów- City Office, Poland; MAG Zrt – Hungarian Economic Development Centre; INNO AG – Karlsruhe, German. The partnership within defined the project 3 main objectives: 1) Enhance existing and create new synergies among national/regional cluster policies and funding frameworks 2) Facilitate emerging industry development through cross regional cluster cooperation 3) Promote the flow of information between clusters their associations or networks and provide a common knowledge base for clusters of CE to facilitate their networking and cooperation.

Judyta Pasiut

czytaj więcej...

Studentka studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zakres jej zainteresowań naukowych obejmuje współpracę zagraniczną prowadzoną przez jednostki samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem jej finansowania, aspektów promocyjnych oraz efektywności. Z wyróżnieniem ukończyła studia II stopnia na w/w Instytucie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na kierunku stosunki międzynarodowe. Zawodowy tytuł licencjata na kierunku administracja uzyskała we wrocławskiej filii Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Jest także posiadaczką dyplomu Instytutu Zarządzania Komercyjnego (Institute of Commercial Management Diploma) – specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi (dyplom uzyskany poprzez realizację studium w HSI Limerick Business School w Limerick w Irlandii). W latach 2006-2009 zdobywała doświadczenie zawodowe w międzynarodowej firmie komputerowej Dell Inc. w Irlandii. Aktualnie pracuje w Urzędzie Miasta Nowego Sącza. Posiada znajomość języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego – posiada Certificate of Advanced English (CAE), wydawanym przez University of Cambridge ESOL Examinations w Wielkiej Brytanii. Jest osobą rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzącą do powierzonych obowiązków, ceniącą jednocześnie czas spędzony w gronie rodziny i przyjaciół.

Cezary Rykowski

zytaj więcej...

Doradca Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, był liderem strategicznych projektów międzynarodowych w Deloitte, w Centrali na Europę Środkową w Pradze w Czechach. Zarządzał projektami obejmującymi obszar 18 krajów Europy Środkowej w ramach Deloitte Central Europe oraz Ukrainę. Uczestniczył w dużych projektach marketingowych dla m.in. Polkomtel, EY Poland, Totalizator Sportowy, Sodexo, PZ Cussons (Nigeria), a także wiodących instytucji finansowych w Polsce i Europie Wschodniej. Współpracuje z: prof. Leif Edvinsson, University of Lund Sweden, Polytechnic University of Hong Kong; Prezydentem The New Club of Paris, członkiem The Club of Rome. Absolwent Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim, stypendysta Universite Jean Moulin Lyon III we Francji.

Mark Donvil

czytaj więcej...

Ekspert BCC ds. funduszy Unii Europejskiej. Partner firmy ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe SP. z o.o. Sp. K. Jest Belgiem, który studiował Filologię Słowiańską i Ekonomię w Belgii. W latach 80. przebywał 3 lata w Polsce jako stażysta Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwszą firmę założył w 1989 r. w Śremie. W latach 2008 – 2012 prowadził, jako CEO, green field project w Czosnowie (systemy aluminiowe dla budownictwa), zdobywając dofinansowanie UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 4.4. Zdobył i rozliczył 18,5 mln zł dotacji, 60% kosztów kwalifikowanych. ABBEYS EDF działa od 2005 roku. Specjalizuje się w pozyskiwaniu bezzwrotnych i preferencyjnych środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej oraz źródeł publicznych. Łączna wartość projektów, w które zaangażowana była firm ABBEYS wyniosła 3,5 mld zł. Firma otrzymała wiele nagród podkreślających wysoką kompetencję i zarazem skuteczność w swojej działalności. W rankingu miesięcznika branżowego Fundusze Strukturalne, ABBEYS zajęła I miejsce w kategorii dużych przedsiębiorstw. Eksperci ABBEYS są wielokrotnie cytowani w prasie, radiu i telewizji o zasięgu ogólnopolskim – do tej pory ABBEYS opublikowało 115 artykułów w prasie ogólnopolskiej i branżowej, a także udzieliło 67 wywiadów dla radia i dla telewizji. Anna Misiołek (CEO firmy) w plebiscycie stacji TVN została uznana za Kobietę Sukcesu 2009 roku. Specjalizacja: Dofinansowanie z UE: innowacja w strategii przedsiębiorstwa (projekty B+R, projekty wdrożeniowe, centrum B+R) oraz spin off, spin out, start-up z wysokim potencjałem innowacyjności.

Jacek Wroński

czytaj więcej...

Dziennikarz telewizyjny, radiowy i prasowy, publicysta, menadżer. Rzecznik prasowy m.in. Music Box i Węgorzewo Prince Festival. Ekspert, komentator wydarzeń show-bussinesowych. Współpracuje z Wyższą Szkołą Promocji i Reklamy w Warszawie. Był Dyrektorem Promocji BMG Poland. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawca, współrealizator i prezenter autorskiego programu „Wroński Beat”. Od początku lat 80. publikuje m.in. na łamach miesięcznika „Scena”, „Magazyn Muzyczny”, „Tylko Rock”, „Teraz Rock”, „Gazeta Młodych”, „Gala”. Reżyser i realizator wielu teledysków. Pracę w TVP rozpoczął od Teleexpressu, dla którego stworzył setki felietonów. Autor licznych reportaży i filmów dokumentalnych. Autor, wydawca, prezenter, współzałożyciel lub współpracownik wielu programów telewizyjnych m.in. „Seans Filmowy”, „Animals”, „Kręcioła”, „Dziura w koszu”, „Róbta co chceta”, „Qadrans Qultury”, „Eurotel”. Producent Atomic TV – pierwszej na polskim rynku telewizji muzycznej będącej forpocztą MTV w Europie Wschodniej. Współpracował z nowojorskim pismem „Dziennik Polski” i Studio 3 Polish Television New York. Twórca filmów dokumentalnych m.in. „Woodstock 1994″ z gigantycznego festiwalu w 25. rocznicę legendarnej imprezy w amerykańskim stanie Nowy Jork, festiwali w Jarocinie i dokumentu „Dakar 2000” – relacja prosto z morderczego rajdu. Pomysłodawca nazwy „Przystanek Woodstock”. Prekursor charytatywnych koncertów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Stanach Zjednoczonych. Autor setek wywiadów z największymi gwiazdami rodzimego i światowego show-biznesu. Juror konkursów muzycznych i festiwali. Pasjonat żeglarstwa posiadający patent sternika jachtowego.

Dariusz Tworzydło

czytaj więcej...

Prezes Zarządu Agencji Komunikacji Marketingowej Exacto Sp. z o.o., Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Członek Rady Etyki Public Relations oraz Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations poprzednich kadencji. Ekspert z zakresu ekonomii, badań społecznych i public relations. Autor teorii macierzy celów wizerunkowych: www.wizerunek.commit.pl oraz Barometru Komunikacji. W roku 2010 laureat nagrody branży public relations „PRotony” w kategorii Edukacja, zaś w 2008 roku nominowany do nagrody „Łby PR 2008” przyznawanej osobom o największym dorobku praktycznym w dziedzinie PR. Jest doradcą, trenerem i konsultantem. Prowadzi szkolenia oraz kursy. Wykonuje ekspertyzy i badania marketingowe. Opracowuje strategie public relations i marketingu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor, autor i współautor ponad 200 artykułów naukowych i publicystycznych, skryptów, prac badawczych oraz książek. Wydał min.: Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju (PWN 2006) Public relations. Studium przypadków (WSIiZ 2005), Akademia samorządowego wizerunku (INFOR 2005), Leksykon Public Relations (Newsline 2009), Badania i pomiar efektów w public relations (Newsline 2009). Współautor Strategii Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej, zrealizowanej na zamówienie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Juror konkursów branżowych w zakresie PR, od roku 2004 członek jury Ogólnopolskiego Konkursu „Złote Spinacze” na najlepszą kampanię public relations organizowanego przez Związek Firm Public Relations.

Marcin Cichoński

czytaj więcej...

Człowiek mediów, redaktor, dziennikarz, publicysta i wydawca. Magister dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował w Bloomberg Businessweek Polska, radiowej Trójce, Dzienniku, Polska The Times, Przekroju, Sukcesie. Był redaktorem naczelnym pierwszego w Polsce portalu muzycznego cgm.pl, szefował kultowemu programowi muzycznemu, emitowanemu w TVP2 „30ton lista, lista, lista przebojów”. Przeprowadził setki wywiadów z gwiazdami polskiego i zagranicznego show biznesu. Przez ostatnie lata był wydawcą Stopklatki. Specjalizuje się w show biznesie, internecie i sporcie. Z pasji jest znawcą i koneserem piwa oraz rynku piwowarskiego w Polsce i na świecie. Jest autorem jedynego w Polsce kompedium wiedzy na temat piwa „Piwa polskie. Leksykon” wydanego przez wydawnictwo Multico w 2012 roku.

Paweł Garlak

czytaj więcej...

Absolwent wydziału Gospodarki Narodowej, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego . Posiada wieloletnie doświadczenie i doskonałe kompetencje w zarządzaniu firmami z obszaru sprzedaży B2B. Ekspert w negocjacjach, szkoleniu i zarządzaniu wieloosobowymi zespołami sprzedaży. Ceniony za strategiczne myślenie oraz innowacyjne podejście do biznesu. Od ponad 20 lat związany z fachowymi czasopismami branżowymi z obszaru IT, przemysłu ciężkiego, automotive, techniki grzewczej, elektroinstalacyjnej, medycyny oraz materiałów sypkich i masowych. Ekspert w implementowaniu zagranicznych produktów i usług na rynek polski. Organizator cyklicznych konferencji technicznych poświęconych nowoczesnym technikom grzewczym, termomodernizacji oraz fotowoltaice. W latach 2006-2011 wydawca czasopism technicznych takich jak: MM Magazyn Przemysłowy, autoExpert, Powder&Bulk Materiały Sypkie i Masowe, Laborpraxis (wyposażenie laboratoryjne i medyczne) w Vogel Business Media – polskiej spółce Niemieckiego Holdingu Wydawniczego – Vogel Business Medien GmbH & Co. KG. Od 2011 roku związany ze spółką Euro Media oraz Instalatorem Polskim, spółką Holdingu Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG ze Stuttgartu. Wydawca takich czasopism jak: Elektroinstalator, Polski Instalator, Fotowoltaika (OZE) oraz autoMotoSerwis (Automotive). Organizator Kongresu Instalexpo realizowanego przy współpracy z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Prywatnie zafascynowany nowoczesnymi technologiami oraz możliwościami integracji systemów bazujących na OZE.

dr Grzegorz Małecki

czytaj więcej...

Wizjoner – Biznesmen – Naukowiec. Przedstawiciel grupy młodych liderów biznesu. Inicjator i założyciel wielu kół naukowych, organizacji oraz firm o zasięgu krajowym i międzynarodowym, miedzy innymi: MG Holding, MCKISS – Międzynarodowe Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych, Future Foundation, Jobs Planet, Studencka Akademia Polowa. Prezes Zarządu MG Holding, Prezes Zarządu MCKISS, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Future, V-ce Prezes Stowarzyszenia Euro – Afryka, Członek Stowarzyszenia im. Gen. Sławomira Petelickiego, Członek Studenckiej Akademii Polowej. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności specjalizujący się w planowaniu strategii prowadzenia wojny na przyszłym polu walki, działaniach sił i służb specjalnych, międzynarodowych stosunkach wojskowych oraz bezpieczeństwie wewnętrznym i zewnętrznym. Ekspert w dziedzinie edukacji zajmujący się innowacyjnymi metodami i sposobami nauczania oraz kursami i szkoleniami specjalistycznymi. Na co dzień nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia w Akademii Obrony Narodowej oraz instruktor, trener, coach Międzynarodowego Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych. Autor wielu publikacji krajowych i zagranicznych. Dyplomata i negocjator ds. społecznych, gospodarczych i militarnych w środowisku zróżnicowanym kulturowo, działający na rzecz współpracy z krajami Afryki Północnej. Magister zarządzania i dowodzenia oraz absolwent studiów doktoranckich Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Akademii Obrony Narodowej. Absolwent Studium Polityki Zagranicznej, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych działającego pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Prywatnie entuzjasta sportów ekstremalnych, pasjonat fotografii oraz szczęśliwy ojciec cieszący się z życia

dr Łukasz Kister

czytaj więcej...

Ekspert ds. bezpieczeństwa informacji. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas w Warszawie, Katedry Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdynie, Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk o bezpieczeństwie, w specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Absolwent Katedry Zarządzania Bezpieczeństwem Wydziału Inżynierii Specjalnej Uniwersytetu w Żylinie. Członek Zarządu – Sekretarz ds. naukowych European Association for Security, Członek Rady Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Wojska Polskiego oraz Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Sprawiedliwości. Audytor i projektant systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Trener szkoleń, warsztatów i seminariów specjalistycznych. Aktywny Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz Administrator bezpieczeństwa informacji w podmiotach prawa handlowego. Posiada uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle Tajne”, oraz jej odpowiedników międzynarodowych NATO i UE. Opublikował kilkadziesiąt tekstów naukowych i popularnonaukowych dot. różnorodnych aspektów bezpieczeństwa, w językach: polskim, słowackim, ukraińskim i angielskim. Redaktor naczelny półrocznika naukowego „Securitologia” i Red. merytoryczny czasopisma specjalistycznego „Ochrona Mienia i Informacji”. Stały ekspert ogólnopolskich mediów: TVP Info, Polsat News, BiznesAlert.pl, Polskie Radio Program 3. Były funkcjonariusz służb policyjnych i specjalnych. Dyrektor zarządzający Information Security Service.

Anna Mucha

zytaj więcej...

Psycholog Biznesu, współtwórca i dyrektor merytoryczny firmy szkoleniowej Reventon Group. Obecnie wspiera, współtworzy jedne z najbardziej odważnych i innowacyjnych biznesów na rynku m.in. jako dyrektor ds. marketingu w The Winners Mental Training oraz członek rady Nadzorczej w Mementis.pl. Współpracuje jako trener i konsultant z firmami szkoleniowymi i zarządami firm. Jest zapraszana do aktywnego dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą m.in. jako wykładowca/trener w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu (studia podyplomowe: Public Relations, Akademia Trenera Biznesu), Szkole Zarządzania Sprzedaży, prelegent na ogólnopolskich konferencjach i w klubach biznesu oraz ekspert psychologii biznesu. Od prawie 7 lat jest związana z branżą szkoleniową. Umiejętności i doświadczenie trenerskie zdobywała we współpracy z czołówką polskich trenerów oraz jako doradca zarządów firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i trener wewnętrzny zespołów handlowych, gdzie jej zadaniem było motywowanie i rozwijanie jednostek do osiągania maksimum efektywności w działaniu. Uczestniczy w projektach hr’owych jako asesor i specjalista ds. rekrutacji i selekcji dla firm o międzynarodowym zasięgu. Dodatkowo działa na zasadach non-profit przy fundacjach i organizacjach społecznych. W swojej pracy najbardziej ceni sobie możliwość ustawicznego rozwoju. Pasjonuje się wszystkim co twórcze i rozwijające. W życiu prywatnym objawia się to szczególnym zainteresowaniem architekturą oraz aranżacją wnętrz.

Artur Siódmiak

czytaj więcej...

Polski piłkarz ręczny, obrotowy Reprezentacji Polski, srebrny medalista Mistrzostw Świata w 2007, brązowy medalista Mistrzostw Świata 2009. Występował w czołowych klubach w Szwajcarii, Francji i Niemczech. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Polski. Obecnie zawodowo związany z ogólnopolską stacją telewizyjną, w której jest ekspertem piłki ręcznej, komentując najważniejsze mecze zarówno w lidze Polskiej jak i zagranicznej. Został okrzyknięty bohaterem narodowym, kiedy to w 2009 w meczu z Norwegią słynnym „Rzutem Siódmiaka” z połowy boiska dał reprezentacji piłkarzy ręcznych jednobramkowe zwycięstwo nad Norwegami i awans do półfinału Mistrzostw Świata w 2009, rozgrywanych w Chorwacji. W 2012 założył „Akademię Piłki Ręcznej Artura Siódmiaka” oraz fundację, które z sukcesami promują piłkę ręczną w Polsce i za granicą. W 2013 zainaugurowała w Gdańsku pierwsza Akademia Piłki Ręcznej dla dzieci i młodzieży, która obok słynnych „Artur Siódmiak CAMP” jest misyjną działalnością Fundacji. Ważnym obszarem działalności Akademii jest reintegracja sportowców na rynku pracy po zakończeniu ich kariery sportowej, dbając o ich wsparcie moralne, edukacyjne i zawodowe. Dlatego zaprasza do współpracy obecnych i kończących kariery sportowe zawodników by wykorzystać ich potencjał w różnych obszarach. Dlatego są z nią: Piotr Gruszka, Adam Korol, Leszek Blanik, Iwona Guzowska, Piotr Świerczewski, Mariusz Czerkawski, Marcin Żewłakow, Przemek Saleta. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Fundacja Żyć Z POMPĄ, Fundacja Marcina Gortata MG13 czy Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji.

Grzegorz Chocian

czytaj więcej...

Biolog środowiska (ekolog) o specjalności hydrobiologia. Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Studia podyplomowe Budownictwo ekologiczne i energooszczędne oraz Nowoczesne systemy zarządzania marką, produktem i informacją w turystyce. Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o., specjalizującej się w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz faunistycznych w projekcie budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Członek Rady Programowej „Kampanią antyazbestowej” realizowanej w ramach rządowego Programu POKzA. Koordynator projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Centrum Zielonych Technologii”. Trener kluczowy w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.: „Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”. Autor i współautor wielu dokumentacji biznesowych, i analiz środowiskowych. Inżynier kontraktu w projektach inwestycyjnych związanych z budową kluczowej infrastruktury komunikacyjnej oraz obiektów turystycznych. Współautor Białej Księgi Infrastruktury. Eko-negocjator. Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Oficjalny „Partner” Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A.. Oficjalny „Trener marketingu turystycznego w regionie” z ramienia Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2006-2008 koordynator projektu „Turystyka – wspólna sprawa”. Przedstawiciel konkursu „Teraz Polska” w regionie płn.-wsch. W 2006 r. odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”.

Wojciech Gudaczewski

czytaj więcej...

Radny Rady Miasta w latach 2010 – 2014, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Rzecznik Prasowy Starosty Ostródzkiego. Absolwent Szkoły Reżyserii Teatralnej w Warszawie, absolwent United States Army Sergeants Major Academy Course. Pracownik administracji państwowej w Izbie Skarbowej w Olsztynie, były żołnierz zawodowy (Siły Zbrojne RP), lider organizacji pozarządowych w Powiecie Ostródzkim, dziennikarz. Ekspert w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej, autor i koordynator wielu projektów międzynarodowych finansowanych z Akademii Rozwoju Filantropii, Fundacji Batorego i Fundacji Boscha. Otrzymał nagrody i odznaczenia: Brązowy Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny – Ministerstwo Obrony Narodowej (2004) , Zasłużony dla Kultury Polskiej – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010), Srebrna Odznaka Polskiego Związku Niewidomych (2010), Medal Za Długoletnią Służbę – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (2010), Krzyż Za Zasługi dla Związku Żołnierz Wojska Polskiego (2011), Srebrna Odznaka Polskiego Związku Bokserskiego (2012).

Nikodem Zegzda

czytaj więcej...

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu, kierunek politologia. Stypendysta programu Socrates/Erasmus na Bahcesehir Universitesi w Stambule. Od kilku lat związany z biznesem i rynkiem finansowym. Konsultant, manager, mówca motywacyjny. Założyciel i Prezes Zarządu Nexus F Sp. z o.o., firmy specjalizującej się dostarczaniu narzędzi biznesowych i finansowych dla przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Jego firma została wyróżniona odznaczeniem “Debiut Roku” od AXA Polska T.U S.A. Jego artykuły nt. zarządzania i przywództwa ukazywały się m.in. w Gazecie Praca i w portalu Bankier.pl. Jego pasja to rozwój osobisty, przywództwo, szkolenia. Przeszedł szereg szkoleń u najlepszych szkoleniowców w Polsce oraz z czołówką światową m.in.: Manager Doskonały – Top Trade, Sztuka autoprezentacji- Grupa Tempo, Szkolenia sprzedażowe – Mercuri Internarional, Siła Motywacji – Brian Tracy Internetional, Droga do Sukcesu – Brian Tracy International, Osiąganie równowagi w życiu – Brian Tracy International, Nowa Psychologia Sprzedaży – Brian Tracy International, Osobowość Zwycięzcy – Krzysztof Fiech, Konwersatorium z Przywództwa dodatkowy kurs w Wyższej Szkole Biznesu National-Louis University, Nowy Sącz, Przywództwo i motywacja w kierowaniu zespołami, Zarządzanie przez cele, Czynniki sukcesu w zarządzaniu marketingowy, Wystąpienia Publiczne i wiele innych. Pasjonat muzyki i gry na gitarze

Katalin Zsebesi

czytaj więcej...

Obecnie odpowiedzialna za zarządzenie danymi dla klientów zewnętrznych z Niemiec, Francji oraz Hiszpanii w IBM’s International Shared Service Center – firmie działającej na Węgrzech od 2004 roku. Praca ta wymaga znajomości wielu języków, dlatego też Katalin zna węgierski, polski, niemiecki, angielski, francuski oraz hiszpański. W latach 2008-2009 była pracownikiem socjalnym w nauczaniu karmienia w Argentynie. Program miał na celu pomocy matkom i dzieciom w organizacji swojego czasu w najbiedniejszej części Buenos Aires. Pół roku po zakończeniu projektu rozpoczęła pracę w Ihead, gdzie była odpowiedzialna za pozyskiwanie klientów w zakresie monitorowania sieci. Podczas studiów zajmowała się dokumentacją oraz promocją zajęć MBA Executive Academy na Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu. W latach 2010-2012 była asystentką sieci sklepów Ritter Sport znanej w całej Austrii z czekoladowych wyrobów. Młoda, ambitna absolwentka Ekonomii i nauk społecznych Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu w Wiedniu. Ukończyła również Wiedeńską Szkołę Fotografii. Programy takie jak R, SPSS i EViews związane z modelowaniem oraz statystyką nie są jej obce.

Team Koordynatorzy

Anita Błasik-Krok

czytaj więcej...

Studentka Uniwersytetu Opolskiego w trakcie studiów magisterskich na kierunku Administracja. Ukończyła studia na kierunku Administracji oraz Socjologii na poziomie licencjackim. Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących Integracji Europejskiej oraz Administracji Międzynarodowej, jak również zakończyła kurs z pisania projektów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W 2010 roku uczestniczyła w badaniach rynku, oraz przeszła szkolenie z obsługi programu SPSS. Interesuje się modą, architekturą wnętrz oraz nowatorskimi udogodnieniami w kuchni. Pasjonatka malarstwa, szkicowania, rękodzieła oraz aranżacji wnętrz. Laureatka kilku konkursów plastycznych. W wolnych chwilach relaksuje się przy muzyce, głównie francuskiej, a także czyta książki, najczęściej z literatury angielskiej, francuskiej oraz współczesnej.

Paweł Krok

czytaj więcej...

Student Politechniki Opolskiej na kierunku inżynieryjnym Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Wszechstronnie uzdolniony. Wykształcony kucharz małej gastronomii i technik żywienia z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Dysponuje dodatkowo certyfikatem szkolenia firmy FACC uprawniający do montażu i programowania automatów do bram wjazdowych, bram garażowych, szlabanów itp. Posiada także cząstkową wiedzę i umiejętności w dziedzinie budowlanki (chodzi o prace wykończeniowe) czy stolarki (konstrukcje drewniane typu: płoty, altany itp.). Studiując na wspomnianym kierunku, zaczął interesować się grafiką inżynierską i rysowaniem ręcznych projektów. Kolejną umiejętnością jaką powoli umacnia jest obsługa programu projektowego Auto Cad 2012. Jego pasją jest piłka nożna, stara się poświęcać grze możliwie jak najwięcej czasu, obecnie bierze czynny udział w rozgrywkach zarówno halowych jak i na trawie, reprezentując firmę „Wiśniowski”. Do zainteresowań, którym poświęca wolny czas należy też snowboard oraz gra na bongosach.

Agata Kurowska

zytaj więcej...

Współpracownik biura nieruchomości należącego do koncernu RE/MAX, światowego lidera na rynku obrotu nieruchomościami. Posiada umiejętności nawiązywania kontaktów handlowych, negocjacji oraz reprezentowania przedsiębiorstwa w mediach i kreowania jego wizerunku na zewnątrz. Bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Zdobyła duże doświadczenie w pracy z zarządami spółek zarówno z kapitałem Skarbu Państwa, polskim, mieszanym jak i zagranicznym na stanowiskach dyrektora lub kierownika biura zarządu. Była V-ce Prezesem Fundacji Rozwoju Regionu Jeziora Czorsztyńskiego. W przedsiębiorstwach, w których dotychczas pracowała zajmowała się przede wszystkim zorganizowaniem od podstaw i kierowaniem pracą działów marketingu, sekretariatów lub biur zarządów spółek. Oprócz podstawowych zadań z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz personelem zdobyła doświadczenie w dziedzinie realizacji inwestycji budowlanych, organizowania i przeprowadzania przetargów, uruchamiania obiektów. Zajmowała się także kompleksowym przygotowywaniem targów, wystaw, koncertów, imprez promocyjnych. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie zdobyła wiedzę z dziedziny Zarządzania, Ekonomii i Marketingu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania i funduszy europejskich oraz pedagogiki. Nadal kontynuuje naukę i kładzie duży nacisk na samokształcenie i rozwój umiejętności.

Ilona Tobjasz

czytaj więcej...

Absolwentka studiów II-go stopnia kierunku zarządzanie, specjalność lotnictwo na jednej z prestiżowych uczelni wyższych w Warszawie. Ambicjonalność, pracowitość i ekstrawertyzm to cechy, które najlepiej ją opisują. Swoją ścieżkę naukową kontynuuje na studiach doktoranckich. Przyszłość zawodową zamierza łączyć z obszarami zarządzania, przestrzeni powietrznej, kosmicznej, a także translatoryki. Dodatkowo posiada szeroką i ugruntowaną wiedzę z zakresu cross cultural management’u, stosowanej lingwistyki polskiej oraz brazylijskiej, także protokołu dyplomatycznego. Znawczyni kultury i form prowadzenia biznesu w krajach Ameryki Południowej. Obecnie przygotowuje się do egzaminu na tłumacza przysięgłego z języka portugalskiego. Posiadane kompetencje szlifowała już z rozpoczęciem edukacji średniej, jako członek samorządów, kół naukowych i organizatorka imprez charytatywnych (w ramach WOŚP, Rotary International Exchange, Amnesty International, Erasmus, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę oraz wielu innych). Inicjatorka i założycielka wymian międzynarodowych na uczelni macierzystej. Od ponad 3 lat jest właścicielką Międzynarodowego Centrum Kursów i Szkoleń Specjalistycznych. Należy do grupy ludzi ceniących sobie porządek w perfekcjonizmie i rodzinę

Kinga Bulanda

czytaj więcej...

Barbara Kubicka

czytaj więcej...

Energiczna, pełna pomysłów i zdeterminowana w osiąganiu celów absolwentka wydziału Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej. Business Developer Manager Exodus Group. Specjalizuje się w dziedzinie techniki świetlnej (ukończyła studia z zakresu Techniki Świetlnej Użytkowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej). Swoje zainteresowania i wiedzę kreatywnie łączy i wykorzystuje w codziennej pracy projektując systemy oświetleniowe. Każdy temat traktuje jako nowe wyzwanie, w którym celem jest odnalezienie balansu pomiędzy dobrym designem a funkcjonalnością i ekonomią. Nieustannie pogłębią swoją wiedzę w zakresie innowacyjnych technologii poprzez udział w szkoleniach i targach branżowych. Poza pracą inwestuje swój czas w rozwój osobisty z zakresu m.in. skutecznej komunikacji czy organizacji i planowania. Nadmiar energii spożytkowuje aktywnie spędzając czas ze znajomymi, począwszy od biegania, poprzez wspinaczkę skałkową a na jodze kończąc.

Dorota Kozieradzka

czytaj więcej...

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Specjalista ds. zakupów w jednej z największych korporacji na Podkarpaciu. Obecnie jest w trakcie budowy swojego innowacyjnego przedsięwzięcia biznesowego. Od dziecka w wielu organizacjach społecznych. W ostatnich latach brała udział w licznych akcjach charytatywnych, w tym WOŚP w Chicago. Wraz z Klubem Motocyklowym Sokół z Chicago zorganizowała i prowadziła wiele imprez tematycznych takich jak: Wybory Królowej Parady Trzeciego Maja w Chicago oraz kilka akcji charytatywnych ,między innymi zbiórkę pieniędzy i darów dla powodzian z Podkarpacia. Akcja ta nosiła nazwę „Pokaż jak żyć”, powstała również piosenka o tym samym tytule, która została nagrana z grupa zaprzyjaźnionych muzyków i która to od kilku lat jest swego rodzaju hymnem imprez charytatywnych w Chicago. Podróże są wpisane w jej życiorys, dlatego też uwielbia kuchnie świata, przyrodę i zwierzęta. Interesuje się muzyką w każdym wydaniu, sportem i motoryzacją, a jej największą miłością są motocykle.

Magdalena Borusiewicz

czytaj więcej...

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Biotechnologia na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zdobywając praktykę laboratoryjną w Zakładzie Biologii Komórki. W trakcie studiów prowadziła współpracę badawczą z Katedrą Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UJ. Od października 2013 roku rozpoczęła dalszą edukację na Wydziale Farmaceutycznym Collegium Medicum UJ na studiach podyplomowych Farmacji Przemysłowej w celu aktualizacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności wytwarzania produktu leczniczego, funkcjonowania firmy farmaceutycznej i rynku farmaceutycznego oraz regulacji prawnych w tym zakresie. Doświadczenie biznesowe zdobywała w innowacyjnej firmie IT tworzącej rozwiązania informatyczne, skupiając się na rozwoju współpracy naukowo-badawczej, transferze technologii, a także aplikowaniu do konkursów krajowych oraz międzynarodowych w tematach Life Science, Healthcare, Telemedicine i ICT (m.in. 7. Program Ramowy). Pasjonatka charakteryzacji filmowej i telewizyjnej. Współpracowała przy produkcji kilku popularnych programów telewizyjnych oraz festiwalach muzycznych Sacrum Profanum w Krakowie.

Joanna Zalewska

czytaj więcej...

Team Coordinator Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Odpowiedzialna za rozwiązania prawne w obrębie OKIP oraz sporządzanie projektów. Główne obszary zainteresowania w tej dziedzinie to prawo cywilne – medyczne i prawo gospodarcze. Swoje doświadczenie buduje w oparciu o współpracę z kancelariami prawniczymi na terenie kraju. Członek Stowarzyszenia Moje Marzenia Spełnią Się. Współorganizator I Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP, uczestnik spotkania w Ostródzie, obejmującego omówienie projektów OKIP i spotkanie z zainteresowanymi tematyką klastrową, Konferencji „Klastry – Nowe Kierunki Rozwoju”, która odbyła się w PGE ARENA w Gdańsku oraz I Regat Klastrów Polskich, warsztatów obejmujących sporządzanie projektów do UE, które odbyły się w sierpniu br. w Warszawie. Od sześciu lat związana z lokalnym, warmińsko-mazurskim biznesem. Jej pasją jest pisanie tekstów i artykułów o tematyce prawniczej, czym również aktualnie się zajmuje.

Aleksandra Brodiuk

czytaj więcej...

Team Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Członek międzynarodowej organizacji AIESEC – realizacja projektów promocyjnych wymiany wychodzącej GCDP oraz największych w Polsce targów pracy: Dni Kariery 2014 w Gdańsku – koordynator. Była vice przewodnicząca stowarzyszenia Młodzi Demokraci w Ostródzie w latach 2010-2011, zajmującego się zwiększaniem udziału młodych ludzi w życiu publicznym oraz uświadamianiem wartości życia w kraju demokratycznym. Od najmłodszych lat związana z polityką regionalną Powiatu Ostródzkiego. Obecnie studentka drugiego roku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestniczyła w spotkaniu w Ostródzie obejmującym tematykę projektów OKIP, brała udział w Konferencji „Klastry – Nowe Kierunki Rozwoju” odbywającej się w PGE ARENA w Gdańsku oraz czynny udział w I Regatach Klastrów Polskich. W sierpniu br. uczestniczyła w warsztatach o tematyce sporządzaniu projektów do UE. Pasjonuje się fotografią oraz podróżami po Polsce.

Izabela Okarmus

zytaj więcej...

Absolwentka Filologii polskiej (specjalizacje: komparatystyka i antropologiczno-kulturowa) i Etnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współorganizatorka I Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP; konferencji członków OKIP i przedstawicieli środowisk klastrowych w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie; I Regat Klastrów Polskich w Sopocie; konferencji „Klastry – Nowe Kierunki Rozwoju” w PGE Arena w Gdańsku. Autorka tekstów, wielbicielka literatury oraz wszelkich form aktywnego spędzania wolnego czasu, zarówno latem jak i zimą.

Łukasz Wółkiewicz

czytaj więcej...

Specjalista do spraw sprzedaży i marketingu w firmie Amadeusz Technika Estradowa w Nowym Sączu. Założyciel i koordynator marketingowy w zespole muzycznym ReV Revenge. Jako młody muzyk realizował się i udzielał w wielu projektach muzycznych na terenie całego kraju koncertując m.in. z Mietkiem Szcześniakiem czy Natalią Niemen. Na samym początku swojej młodej rozwijającej się kariery muzycznej wyjechał do USA, gdzie spełniał się jako muzyk i zdobywał doświadczenie w karierze zawodowej. Pracował jako marketingowiec w amerykańskich firmach w Cleveland OH i Nashville TN, manager i specjalista do spraw marketingu w New York NY, dyrektor marketingu Chicago IL. Kontynuował swoją pasję muzyczną grając w wielu amerykańskich zespołach pracując jako „hired gun”. Współpracował ze znanymi producentami muzycznymi w Nashville TN, m.in. Gary Lunn, John Lawry jak i renomowane Oak Tree Productions czy Christopherem Hopperem w New York City. Pracował nad projektem „Voice of Memory” wraz z Doug Petrucci World Wide Music, która doprowadziła do podpisania kontraktu z ZOE Productions i Atlantic Records. Po powrocie do kraju z nową mentalnością i odświeżonym umysłem udziela się w wielu projektach muzycznych promujących młodych ludzi i młode talenty.

Marcin Podsiadło

czytaj więcej...

Rafał Olszewski

czytaj więcej...

Właściciel firmy KamRa zajmującej się wykonywaniem budowli z drewna. Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które pozwala realizować mu najbardziej skomplikowane i wymagające projekty. Praca to jego pasja. Jest osobą elastyczną, kreatywną, z dużym zaangażowaniem podchodzi do realizacji zamierzonych celów. Jego największą zaletą jest profesjonalne podejście do pracy, umiejętność współpracy z ludźmi oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Kamila Włodarska

czytaj więcej...

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie na kierunku Pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika. Ukończyła podyplomowe studia z logopedii oraz kurs kwalifikacyjny: Pośrednik pracy – doradca zawodowy. Obecnie jest Sekretarzem Zarządu Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Ostródzie. Pracuje na stanowisku Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej, placówki skierowanej do dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Posiada 12-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Cechuje ją empatia, jest otwarta na nowe pomysły i doświadczenia.

Krzysztof Janowiec

czytaj więcej...

Lekarz medycyny, absolwent Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Muzyk, współzałożyciel oraz aranżer zespołu muzycznego Rev Revenge. Zainteresowania naukami medycznymi towarzyszyły mu już w szkole średniej, dzięki czemu będąc w 2 klasie LO został Finalistą XXXV Olimpiady Biologicznej. Osiągnięcie to zapewniło mu zwolnienie z egzaminu maturalnego i otworzyło drogę na medycynę. Podczas studiów aktywnie działał w studenckich kołach naukowych m.in. w Kole Kardiochirurgii Dziecięcej przy Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CM oraz Kole Kardiologicznym przy Klinice Choroby Wieńcowej UJ CM, którego był założycielem oraz przewodniczącym w latach 2011-2013. Współautor prac kilkukrotnie nagradzanych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach medycznych. Jego naukowe zainteresowania skupiają się wokół zagadnień kardiologii, medycyny estetycznej oraz tematyki związanej z profilaktyką i promocją zdrowia. Dodatkowo poszerza horyzonty myślowe jako aktywny słuchacz konferencji biznesowych oraz uczestnik szkoleń z zakresu marketingu oraz rozwoju osobistego i motywacji.

Maciej Świerczewski

czytaj więcej...

Założyciel Reventon Group. Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od początku wiedział, że chce prowadzić swój biznes – taki miał przykład z domu. Pasjonuje go rozwiązywanie problemów. Zanim jednak założył Reventon Group, dużo uczył się w chaosie swoich doświadczeń – czy to pomagając przy start-up’ach, pracując w funduszu, smakując ładu korporacyjnego. Z przyjemnością doradzał również swoim znajomym przy ich biznesach i zawsze cieszyło go kiedy jego rady przekładały się na ich pieniądze. Nie interesuje go „sukces jednego sezonu”. Otacza się ludźmi, którzy wierzą w jego filozofię prowadzenia biznesu. Stawia na zaangażowanie, kreatywność, skuteczność. Ciągle łapie się na nadmiernym perfekcjonizmie. Nieustannie toczy wewnętrzną walkę na linii „zagłębianie się w szczegóły – konkret”. Stara się jednak godzić jedno z drugim – dba o wysoką jakość oraz działa zdecydowanie i konkretnie. Chce by Klienci jego firmy zawsze postrzegali ją jako liderów jakościowych na rynku szkoleniowym. Kiedy nie pracuje ogląda nałogowo filmy, celebruje swój amatorski system audio i gotuje. A gdy czas jest dla niego szczególnie łaskawy – żegluje i uprawia windsurfing.

Barbara Ligas

czytaj więcej...

Trener, facilitator, współtwórca oraz członkini Stowarzyszenia Moje Marzenia Spełniają się MMS z Nowego Sącza. Od prawie 10 lat zajmuje się zarządzaniem projektami lokalnymi oraz międzynarodowymi, a także organizowaniem eventów, prowadzeniem szkoleń, seminariów, warsztatów, praca z wolontariuszami oraz praktykantami z Polski i zagranicy, itp. Absolwentka kilku uczelni (Nowy Sącz, Kraków, Warszawa, Bradford (Wielka Brytania), gdzie zdobyła szeroka wiedzę oraz doświadczenie z zakresu: nauczania języka angielskiego, pedagogiki, stosunków etnicznych i migracji międzynarodowych, studiów globalnych oraz budowania kapitału ludzkiego i organizacyjnego na rzecz rozwoju. Od 3 lat pracuje jako trener w ramach rozmaitych funduszy europejskich, specjalizując sie w tematyce z zakresu: zarządzania projektami i zasobami ludzkimi, networkingu oraz budowania partnerstw, przedsiębiorczości, migracji, funduszy europejskich, wspierania rozwoju osób młodych, itp. Od ponad roku członkini zespołu trenerskiego Brytyjskiej Agencji Narodowej – British Council. W latach 2011-2012 ukończyła europejskie szkolenie dla trenerów edukacji pozaformalnej (European Training of Trainers). Osoba z pasją i wiarą w to, że wszystko można osiągnąć, jeśli tylko ma się do tego odpowiednio dużo zapału i wiary w samego siebie.

Martyna Kozłowska

zytaj więcej...

Studentka Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Aktywny członek organizacji Erasmus Student Network SGH – wcześniej koordynator projektu szkoleń ESN Training, przeprowadzonego we współpracy z firmą Schneider Electric oraz Członek Zarządu ds. Kontaktów Zewnętrznych, a obecnie rozwijanie swojego własnego projektu wymian międzynarodowych dla studentów uczelni. Podczas ponad dwuletniej działalności w Erasmus miała okazję uczestniczyć w takich projektach jak Parada Schumana, Erasmus Day czy Non! Corporate Summer, które miały na celu promowanie idei zjednoczonej Europy i mobilności studentów oraz zachęcanie do uczestnictwa w wolontariatach i szkoleniach jako formy aktywizacji młodzieży. Uczestniczka dwóch szkoleń międzynarodowych w Finlandii i Macedonii. Dzięki otrzymanemu stypendium programu Erasmus semestr studiów spędziła na International School of Management w Hamburgu.

Dawid Potok

czytaj więcej...

Z wykształcenia technik budownictwa, a z życia dobry specjalista ubezpieczeniowy. W ubezpieczeniach majątkowych komunikacyjnych czy też osób lub firm działa na co dzień. Na własnej działalności gospodarczej od 2007 roku. Przez ten czas również przeszkolony doradca w zakresie obniżenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia pracowników. W okresach zimowych czynny instruktor sportów narciarskich oraz snowboardowych. Lubi rządzić we własnym biurze, ale jeśli trzeba pracować w zgranym i doświadczonym zespole jest świetnym motywatorem i wspólnie ze wszystkimi dąży do osiągnięcia postawionych celów.

Marta Maślanka

czytaj więcej...

Studentka architektury krajobrazu, na co dzień związana z pracą dla firmy Incabi. Realizuje zlecenia graficzne dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych. Obok programów wspomagających projektowanie architektoniczne, posiadła znajomość obsługi aplikacji do tworzenia grafiki wektorowej i renderingu – potwierdzoną certyfikatem firmy Autodesk. Dodatkowo dwa lata uczęszczała na kursu rysunku architektonicznego, gdzie udoskonalała umiejętność wspomagania projektu multimedialnego odręcznym szkicem wykonanym ołówkiem bądź inną techniką. Podczas studiów nabyła doświadczenie w obsłudze klienta pracując w branży gastronomicznej i sprzedaży.

Paweł Chmielewski

czytaj więcej...

Doradca zarządu ds. fundraisingu w Związku Harcerstwa Polskiego, największej organizacji pozarządowej w Polsce. Zajmuje się koordynacją fundraisingu, pozyskiwaniem środków publicznych krajowych i europejskich oraz współpracuje z biznesem. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej spółki 4 Żywioły. Stworzył Polską Radę Organizacji Młodzieżowych (jako Prezes Zarządu) – sieci współpracy 30 największych organizacji młodzieżowych w Polsce (m. in. NZS, AZS, ZHP), zrzeszających łącznie ok. 400 tys. osób. Współpracował z Europejskim Forum Młodzieży, Radą Europy, organizacjami z 26 państw. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie – studia magisterskie i Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Gospodarka przestrzenna – studia licencjackie. Wśród jego osiągnięć wymienić można pozyskanie 3,5 mln zł (co roku około 30% budżetu ZHP), współpracę z: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, MEN, MON, MSZ, PFRON, PO Kapitał Ludzki, PKN Orlen, Polkomtel, Bre Bank, PKO BP, Sony Poland. Koordynował także eventy edukacyjne dla ponad 1000 osób, współpracował przy eventach dla 10 000 osób, np. Jubileuszowy Zlot ZHP w Krakowie, pozyskiwanie środków na poziomie 70% budżetu imprezy.

Marcin Putowski

czytaj więcej...

Młody Biznesmen. Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał dodatkową wiedzę oraz umiejętności współpracując z wieloma firmami w Stanach Zjednoczonych. Prezes firmy Wood House w Lublinie, specjalizującej się w budownictwie domów energooszczędnych i pasywnych. Członek wiodącego klastra Lubelszczyzny – Lubelskie Drewno. Aktywnie działający członek Izby Rzemieślniczej. Prezes Cechu Stolarzy. Jeden z założycieli stowarzyszenia Ankra zajmującego się szeroko rozumianą pomocą społeczną. Project Manager w wiodącej na rynkach amerykańskich firmie zajmującej się systemami billingowymi.

Beata Gładkowska-Chocian

czytaj więcej...

Mgr inż. inżynierii i ochrony środowiska o specjalności biotechnologia środowiskowa. Studia podyplomowe w zakresie: Nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem oraz w zakresie: Budownictwo ekologiczne i energooszczędne. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Wiceprezes Zarządu i wspólnik firmy EKOTON Sp. z o.o., od ponad 15 lat specjalizującej się w ochronie środowiska i rozwoju regionalnym. Doradza samorządom i przedsiębiorcom jak pogodzić prowadzenie działalności gospodarczej z ochroną środowiska. Przewodnicząca Rady Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono. Mediator w sprawach cywilnych gospodarczych ze specjalizacją mediacji ekologicznych oraz eko-negocjator. Audytorka ds. ochrony środowiska projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, zatwierdzona przez Komisję Europejską do kontroli projektów. Autorka i współautorka wielu dokumentacji środowiskowych wymaganych polskim i unijnym prawem, dla dokumentów programowych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, m.in.: dla drogi krajowej S8, Fabryka płyt HDF Swedspan Polska Sp. z o.o. (Grupa IKEA), Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, Park Naukowo-Technologiczny w Białymstoku, Fabryki PRONAR Sp. z o.o., stacje paliw Shell i inne. Ekspert Fundacji Euronatur w projekcie „Lokale Agenda 21- Narew” . Koordynator „Klubu Czystego Biznesu” w północno-wschodniej Polsce. Trener kluczowy w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt.: „Poprawa standardów w procedurach ocen oddziaływania na środowisko”.