STOWARZYSZENIE

Navigation

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Innowacyjnych Przedsiębiorców jest organizacją o charakterze gospodarczym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo z wykonaniem działalności gospodarczej na terenie Polski i Unii Europejskiej.

Zarząd:

Bogdan Węgrzynek – Prezes Zarządu
Mariusz Sekunda – Wiceprezes Zarządu
Tomasz Leśniak – Wiceprezes Zarządu
Angelika Jarosłwaska – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Małgorzata Ligas – Przewodniczący
Anna Pietrzak – Członek
Jerzy Leszczyński – Członek

Centrum Użyteczności Publicznej
ul. Jana III Sobieskiego 9/230
14-100 Ostróda

NIP 7412126375
REGON 281533388
KRS 0000476889
Rachunek bankowy nr: 19 2030 0045 1110 0000 0281 9650


Dokumenty

Statut

PDF

Deklaracje członkowskie
(członkostwo zwykłe/wspierające)

PDF

DOC