Zespoły

Navigation

Przewodniczący Grup Projektowych – Bogdan Węgrzynek

Ponadregionalny zespół wsparcia projektów wśród mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, z zakresu innowacji, przedsiębiorczości, kreatywności:

Zespół projektowy (projekty@klasterip.pl)

Koordynator: Barbara Biesiadecka
Artur Bednarczyk (artur.bednarczyk@klasterip.pl)
Katarzyna Królak (katarzyna.krolak@klasterip.pl)
Anita Błasik-Krok
Katarzyna Krutyk-Potok
Aleksandara Brodiuk
Dawid Potok

Zespół ds. szkoleń, konferencji, seminariów (szkolenia@klasterip.pl)

Koordynator: Anna Mucha (anna.mucha@klasterip.pl)
Maciej Świerczewski
Barbara Ligas

Zespół ds. organizacji eventów specjalnych (eventy@klasterip.pl)

Koordynator: Angelika Jarosławska (angelika.jaroslawska@klasterip.pl)
Grzegorz Małecki
Mariusz Cendrowski
Artur Siódmiak
Łukasz Kister

Zespół ds. polityki finansowej (finanse@klasterip.pl)

Zespół ds. zabudowy infrastruktury i ochrony środowiska (infrastruktura@klasterip.pl)

Paweł Krok (pawel.krok@klasterip.pl)
Grzegorz Chocian
Beata Gładkowska-Chocian
Jacek Pietruszka

Zespół ds. kontaktów międzynarodowych (kontaktymiedzynarodowe@klasterip.pl)

Anna Skarżyńska-Zientak
Agata Kurowska
Martyna Kozłowska
Judyta Pasiut
Dorota Kozieradzka
Ilona Tobjasz

Zespół ds. współpracy badawczo-naukowej (badania@klasterip.pl)

Barbara Biesiadecka
Mariusz Sekunda (mariusz.sekunda@klasterip.pl)
Barbara Kubicka (barbara.kubicka@klasterip.pl)
Magdalena Borusiewicz (magdalena.borusiewicz@klasterip.pl)
Krzysztof Janowiec

Zespół ds. kontaktów handlowych i obsługi inwestorów (biuro@klasterip.pl)

Tomasz Leśniak (tomasz.lesniak@klasterip.pl)
Angelika Jarosławska (angelika.jaroslawska@klasterip.pl)
Barbara Kubicka (barbara.kubicka@klasterip.pl)

Konsultacje prawne (prawnik@klasterip.pl)

Tomasz Leśniak (tomasz.lesniak@klasterip.pl)
Joanna Zalewska (joanna.zalewska@klasterip.pl)

Zespół ds. Public Relations (media@klasterip.pl)

Angelika Jarosławska (angelika.jaroslawska@klasterip.pl)
Jacek Wroński

Zespół ds. IT (it@klasterip.pl)

Józef Plichta
Łukasz Odój
Kamil Patyk